Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kunngjøringer - 168/1 - Høring og offentlig ettersyn på forslag til reguleringsplan for Sagvegen boligområde
Hopp til hovedinnhold

168/1 - Høring og offentlig ettersyn på forslag til reguleringsplan for Sagvegen boligområde

 Høringsfrist 01.09.2018

I møte den 02.07.2018 vedtok formannskapet å legge reguleringsplan for Sagvegen boligområde ut til offentlig høring i medhold av plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10.
Reguleringsområdet ligger på Aune i Tydal kommune.
 

Reguleringsplanen med tilhørende dokumenter:

 

168_1 _ Høring og offentlig ettersyn på forslag til reguleringsplan for Sagvegen boligområde.pdf168_1 _ Høring og offentlig ettersyn på forslag til reguleringsplan for Sagvegen boligområde.pdf

 

Vedlegg:

Særutskrift 168_1 _ Reguleringsplan for Sagvegen boligområde 1665_2016_02 _ Første gangs behandling.pdfSærutskrift 168_1 _ Reguleringsplan for Sagvegen boligområde 1665_2016_02 _ Første gangs behandling.pdf

 

 

Plankart Sagvegen boligområde_planforslag revidert 31.05.2018.pdfPlankart Sagvegen boligområde_planforslag revidert 31.05.2018.pdf

 

Planbeskrivelse Sagvegen boligområde_planforslag_revidert 31.05.2018.pdfPlanbeskrivelse Sagvegen boligområde_planforslag_revidert 31.05.2018.pdf'

 

Reguleringsbestemmelser Sagvegen boligområde_planforslag_revidert 31.05.2018.pdfReguleringsbestemmelser Sagvegen boligområde_planforslag_revidert 31.05.2018.pdf

 

Særutskrift Forhåndsvurdering av areal til boligformål på Aune.pdfSærutskrift Forhåndsvurdering av areal til boligformål på Aune.pdf

 

 

Dokumentene er lagt ut i servicekontoret ved rådhuset.

 

Uttalelser og merknader til planforslaget må sendes skriftlig til

Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL, eller til

postmottak@tydal.kommune.no innen 01.09.2018.​

Oppdatert: 05.07.2018 10:11

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook