Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Kommunereformen - Rådgivende folkeavstemming UTGÅR
Hopp til hovedinnhold

Rådgivende folkeavstemming UTGÅR

 

Det skal avholdes rådgivende folkeavstemming i Tydal kommune 23. mai 2016 vedrørende kommunesammenslåing. Alternativene det skal stemmes over er
·        Tydal skal bestå som egen kommune
·        Tydal går inn i en større kommune sammen med aktuelle kommuner i Værnesregionen
Les mer om kommunereformen på vår hjemmeside www.tydal.kommune.no
Utlegging av manntallet
Står du i manntallet? Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme. De som er manntallsført i Tydal pr. 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemmingen. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn i Servicekontoret hos Tydal kommune i perioden 29.04 – 23.05.2016. Stemmerett er satt til 16 år (fylt 16 år eller fyller 16 år i løpet av 2016).
Kunngjøring om forhåndsstemmegivningen
Du kan avgi forhåndsstemme i perioden 9. mai – 21. mai hos Servicekontoret. Åpningstider er mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30. Lørdag 21. mai vil det være åpent for forhåndsstemming fra kl. 11.00 – 14.00. Torsdag 19. mai kl. 10.00 – 11.00 vil det bli mulig å avgi forhåndsstemme på Tydal Sykehjem.
Hvis du ikke har mulighet til å avgi forhåndsstemme i Tydal, eller ikke har anledning til å møte på stemmestedet, kan du sende din forhåndsstemme til oss pr post. Du finner stemmeseddelen som du kan skrive ut nederst på denne siden. Denne legger du i en egen konvolutt. Konvolutten med stemmeseddelen legges igjen i en ny konvolutt, sammen med opplysninger om navn og fødselsnummer til den som avgir stemmen (opplysninger om navn må være med for kryssing i manntall). Adresseres til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal. Merk konvolutten du sender til Tydal kommune «Rådgivende folkeavstemming».
Brevstemmer mottas fra  9. mai t.o.m. valgdagen kl. 20.00.
Tid og sted for stemmegivning på valgdagen i Tydal kommune
Det avholdes rådgivende folkeavstemming mandag 23. mai 2016.
Stemmested: Tydal kommune, Servicekontoret kl. 08.00 – 20.00
 
Ole Bjarne Østby
Valgstyrets leder
 
Oppdatert: 20.05.2016 14:28
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook