Grendemøte i Bjørkly, Stugudalen om revidering av Kommuneplanens arealdel - Tydal kommune

Kalender

Grendemøte i Bjørkly, Stugudalen om revidering av Kommuneplanens arealdel

Grendemøte om revidering av Kommuneplanens arealdel 2024-2036

Dato
29. juni 2022
Tid
19:00 - 22:00
Sted
Bjørkly Stugudalen

Grendemøte i Bjørkly ungdomshus onsdag 29. juni 2022

Velkommen til grendemøter om revidering av Kommuneplanens arealdel 2024-2036

Tydal kommune inviterer til grendemøter i forbindelse med revideringen av Kommuneplanens arealdel (KPA) 2024-2036.

Kommunestyret har vedtatt å revidere KPA og arbeidet pågår. KPA er en overordnet plan som disponerer alle kommunens

arealer til ulike formål, og viser ønsket utvikling av kommunens arealer i perioden fremover.

Møtene arrangeres grendavis og hovedfokuset på det enkelte møtet vil være lokalt tilpasset.

Programmet for kvelden starter med en presentasjon om kommuneplanprosessen, før det åpnes for spørsmål i plenum og gruppearbeid.

Deretter vil det være tid på slutten hvor man kan henvende seg direkte til representanter fra Teknikk og landbruk med spørsmål.

 

 

Grendemøte: mandag 27. juni kl. 19.00 i Spongtun ungdomshus, Græsli

Grendemøte: tirsdag 28. juni kl. 19.00 i Tydal kulturhus

Grendemøte: onsdag 29. juni kl. 19.00 i Bjørkly ungdomshus, Stugudal

Arrangør

Tydal kommune

Kontakt

Tore Evavold