Kalender

Folkemøte kommuneplanens arealdel

Folkemøte i kulturhuset - kommuneplanens arealdel for Tydal

Dato
20. januar 2020
Tid
18:00 - 22:00
Sted
Tydal kulturhus

Tydal kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel og inviterer til folkemøte/workshop. Innleid konsulent Sweco presenterer først pågående arbeid, før vi jobber sammen på kart.  

Sweco og representanter fra Tydal kommune vil svare på spørsmål til planarbeidet. Det vil også være mulig å komme med innspill om framtidig arealbruk i hele kommunen. Eksempelvis hvor man ønsker bolig- og hytteområder, offentlig/privat tjenesteyting, arealer til næring eller industri, naturområder, gang-/sykkelveger, offentlige møteplasser med mer.  

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Mer informasjon finner du her.

Arrangør

Tydal kommune

Kontakt

Hans Runar Kojedal